Městská správa

Pevný postoj města při jeho rozvoji

hodnota fotka

Popis hodnoty

Je potřeba, aby územní rozvoj pružně reagoval na potřeby města. Plánování je srozumitelné, existuje dlouhodobá shoda na prioritách, která dodává jistotu. Město má metropolitní plán, který je sestaven podle zátěže území a nestanovuje konkrétní funkce na konkrétních lokalitách.

Přínos městu

Pružně reagující plánování zabraňuje výkyvům cen např. v bydlení, služeb a sportovišť. Umožňuje vytváření kompaktního města, udržovat dostupné ceny služeb a umožňuje pružně reagovat na potřeby rostoucí atraktivity města. Pružné plánování hlavně umožňuje být odolné vůči změnám klimatu, energetických extrémům.

Garant

Petr Kunc

Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby. Majitel dvou projekčních kanceláří. V současné době vykonává funkci místostarosty MČ Brno-Židenice s úkoly v oblasti územního plánování, dopravy a životního prostředí.

CÍLINDIKÁTORJEDNOTKAAKTUÁLNÍ HODNOTABUDOUCÍ HODNOTAÚZEMNÍ PRŮMĚT
primární Shoda nad dlouhodobým směřováním města

Sociologické šetření - souhlas s výrokem V Brně se umí lidé mezi sebou dobře domluvit

koeficient

2,44

1

Brněnská metropolitní oblast

další Efektivní plánování v rámci metropole

Schválený metropolitní plán

počet

0

1

Brněnská metropolitní oblast

další Vyvážený rozvoj města

Sociologické šetření - Brno se v oblasti výstavby harmonicky rozvíjí.

koeficient

2,4

1

Brněnská metropolitní oblast

Připomínky občanů k navržené hodnotě


Tomáš Králíček

2017-06-19
Popis hodnoty
Jak to bude zaručeno? Respektive, jak je to možné zaručit v průběhu střídání politických elit?
Reakce garanta
Do konce července sbíráme vaše připomínky, komentáře a podněty. K jejich vypořádání ze strany garantů dojde v průběhu srpna a na začátku září bude toto vypořádání připomínek zveřejněno na webu.