Městská správa

Elektronická správa

hodnota fotka

Popis hodnoty

Elektronickou správou se pro účely této strategie rozumí primárně vybudování takového Informačního Systému města a jeho podřízených organizací, kdy úkony i komunikace na straně města i úkony a komunikace realizované na straně občanů budou prováděny čistě, nebo alespoň převážně v elektronické podobě. Samozřejmostí je úzká integrace těchto služeb na databáze a registry centrálního eGovernmentu a implementace nástrojů kyberneticé bezpečnosti napříč systémem.

Přínos městu

Zavedením elektronické komunikace Občan-Úřad, resp. Úřad-Občan a Úřad- Úřad dojde k minimalizaci nutnosti návštěv Občana na úřadech. Občan bude schopný provádět většinu úkonů z mobilního zařízení nebo PC. Od takto nastaveného systému lze očekávat také zrychlení a zpřehlednění výkonu správy a vysoký přehled o službách, které občan konzumuje nebo může konzumovat od města, či jeho organizací. Přínosem je flexibilita způsobu čerpání těchto služeb a přehled o povinnostech a možnostech vzhledem ke konzumovaným službám. Dalším přínosem je minimalizace duplicit zadávaných informací.

Garant

Luděk Telecký

Ředitel společnosti TECHNISERV IT, spol. r. o., je člen skupiny TECHNISERV Group, působící na trhu již od roku 1991. Skupina působí v České republice, Polsku, Slovensku, ale i v Saúdské Arábii, Rusku a Ukrajině. TECHISERV IT se věnuje informačním systémům se zaměřením na elektronickou komunikaci a enterprise řešením v oblasti IT.

CÍLINDIKÁTORJEDNOTKAAKTUÁLNÍ HODNOTABUDOUCÍ HODNOTAÚZEMNÍ PRŮMĚT
primární Elektronizace úřadu navenek

Počet živostních situací dostupných k vyřízení elektronickou cestou

%

číslo

90

další Zabezpečení kontinuity provozu, zabezpečení dat proti ztrátě nebo zneužití, zabezpečení komunikace vč. bezpečnostní strategie

Implementace standardů ISO 20 000 a 27 000 a zajištění souladu se zákonem KYBE

počet certif

0

3

další Provázání s krajskou a státní elektronickou správu a IS- Integrace na systémy eGovernmentu, Kraje, případně jiných poskytovatelů a využívání jejich služeb

Duplicitní služby poskytované IS SMB a jiných integrovatelných IS nebudou tvořit více jak 10% z poskytovaných služeb IS SMB oproti ideálnímu stavu integrace.

%

90

další Využití elektronické identity občana

IS umožňují v konkrétních životních situacích autorizaci a autentifikaci pomocí elektronické identity občana různé úrovně

%

0

100

Připomínky občanů k navržené hodnotě


Jan Bouda

2017-06-29
Popis hodnoty
Pozor ma mantru kybernetické bezpečnosti. Je bezpochyby důležitá, ale prostředky je třeba vynakládat s rozumem. V souvislosti se zvýšeným důrazem na kybernetickou bezpečnost se stále častěji setkávám se situacemi kdy vláda vydává velké částky peněz komukoliv kdo slíbí pracovat na kybernetické bezpečnosti, bez ohledu na konkrétní způsob vynaložení peněz, jeho účelnost a reálnost.
Reakce garanta
Do konce července sbíráme vaše připomínky, komentáře a podněty. K jejich vypořádání ze strany garantů dojde v průběhu srpna a na začátku září bude toto vypořádání připomínek zveřejněno na webu.
Přínos městu
Omezení mrhání penězi.
Reakce garanta
Do konce července sbíráme vaše připomínky, komentáře a podněty. K jejich vypořádání ze strany garantů dojde v průběhu srpna a na začátku září bude toto vypořádání připomínek zveřejněno na webu.