Městská správa

Transparentní a srozumitelná správa

hodnota fotka

Popis hodnoty

Informace jsou jednoduše dohledatelné a srozumitelné všem cílovým skupinám. Město hovoří jazykem běžných lidí, nikoliv úřednickým ptydepe. Pro komunikaci využívá text, fotografie, videa či infografiky. Informace jsou vždy aktuální, důvěryhodné, poučné, nestranné, jednoduché na pochopení, užitečné a přesné. Brno vytváří taková místa, která zjednodušují občanům dohledatelnost libovolných informací týkajících se města a poskytuje k nim i nástroje pro interpretaci informací.

Přínos městu

Transparentnost a srozumitelnost bude mít přímý vliv na kvalitu života lidí. Omezí se opakující se dotazy směrem od občanů k úřadu. Lidé budou vědět, co se ve městě děje, kam město směřuje a proč. Vzroste zaangažovanost občanů do záležitostí města a tím i množství inovací ve službách města směrem k občanům.

Garant

Jan Řezáč

Jednatel společnosti HOUSE OF ŘEZÁČ. Působí jako konzultant webů. Vystudoval Fakultu informatiky Masarykovy univerzity v Brně. Napsal první českou knihu o procesu návrhu webu – Web ostrý jako břitva, podle které dnes pracuje většina českých webdesignerů.

CÍLINDIKÁTORJEDNOTKAAKTUÁLNÍ HODNOTABUDOUCÍ HODNOTAÚZEMNÍ PRŮMĚT
primární Vytvářet a aplikovat pouze intuitivní, srozumitelné a konzistentní procesy a formuláře

Počet služeb, které lze kompletně vyřídit online bez návštěvy úřadu

primární Přizpůsobit služby všem občanům města včetně různě znevýhodněných skupin (např. senioři).

Množství služeb přizpůsobených znevýhodněným občanům, seniorům,...

primární Zajistit jednoduchý přístup ke kvalitním informacím – uživatelsky příjemný, intuitivní a srozumitelný design služeb (tak aby lidé rychle našli, co potřebují a hledají, selský rozum)

Web města - intuitivní, uživatelsky přívětivý

Připomínky občanů k navržené hodnotě


Kateřina Žůrková

2017-07-18
Popis hodnoty
Hodnota neobsahuje podmínku aplikování i na městských částech, kde primárně občané hledají místní a i celobrněnské informace, a kterí nyní nereflektují web města vůbec. Tedy navrhuji rozšíření hodnoty na město a jeho městské části.
Reakce garanta
Do konce července sbíráme vaše připomínky, komentáře a podněty. K jejich vypořádání ze strany garantů dojde v průběhu srpna a na začátku září bude toto vypořádání připomínek zveřejněno na webu.