Resources

Food self-sufficiency

hodnota fotka

Value description

Sufficient quantity of high-quality foods from local sources is an important aspect for maintaining a balance between social, environmental and economic factors. Good food is essential for the health of the population, development and support of local agriculture, the local community, healthy economy, and reduction in the environmental footprint of imported foods. Brno is a rapidly growing metropolis and the provision of sufficient quality local foods thus creates a potential for healthy development of the whole city.

Contribution to the city

The benefit for Brno will be a healthier and more food-provided community, vital and resilient local economy, reduction in energy demand, emissions and waste. Furthermore, a healthy local eco-system, greening and restoring disused local areas, creating new jobs and support to local communities. Food self-sufficiency will also increase the resilience of the local ecosystem against climate change.

Garant

Soňa Jonášová

Director of the Institute of Circular Economics (INCIEN). She is a graduate of Mendel University's Agricultural Engineering study programme. Since 2015, she is the director of INCIEN, actively involved in the transition from linear to circular system of economy in the Czech Republic. INCIEN is responsible for development activities and cooperation with key stakeholders in the Czech Republic and abroad. Its main interests are the closure of biological cycles and technical cycles within the framework of sustainable development of society, which are areas that are intervening in agriculture, development of new economies, waste management, eco-innovations, support of local and community activities with the goal of creating a healthy society and ecosystems.

GOALINDICATORUNITACTUAL VALUEFUTURE VALUETERRITORIAL PROJECTION
primary Ensure maximum food self-sufficiency for city residents.

Degree of food self-sufficiency

%

not available

30 - 40% of overall consumption

Brno metropolitan area

other Priority usage of disused areas as agricultural soil and land for the development of community activities (drafting of rules for management of brownfields and setting of priorities when disused areas should always be used to promote food self-sufficiency or other activities related to the development of local stability).

Percentage of brownfields and increasing percentage of land used for agricultural production.

%

not available

increasing percentage

Brno metropolitan area

other Provision of education and support for the implementation of urban agriculture at the levels of individuals and communities

Open education and sources of information developed in cooperation between the city and Mendel University. Information available to the public.

Educational on-line platform - a web portal. Offline - organizing courses for the development of necessary skills (in cooperation with MENDELU)

not available

Creation of offline and online learning platforms for the development of urban growing / agriculture.

Brno metropolitan area including adjacent areas with agricultural production for the city of Brno.

other Creation of community gardens in each city district (both for production and education)

Number of city districts with community gardens (29 in total)

number

approximately 5

a community garden in each city district - 29

Brno metropolitan area

other Reduce the imports of fruit / vegetables and other foods that can be grown in local conditions.

Increase in food self-sufficiency.

% of overall consumption

not available

50% of regional fruit / vegetables and other foods (within 100 km, or Czech Republic)

Brno metropolitan area including adjacent areas with agricultural production for the city of Brno.

other Public aware of the importance of self-sufficiency and resources available in the city area.

Awareness-raising activities related to long-term education of the residents in the field of sustainable development, resource and food self-sufficiency.

%

not available

70% residents understand the meaning of resource and food self-sufficiency.

Brno metropolitan area

other Handling of organic waste as resources for urban agriculture (a coherent system where no organic waste is lost and all is used either in prevention (home composting), composted or used for biogas production as part of anaerobic digestion).

Percentage of use of organic waste originating in the city. Creation of an organic waste management strategy according to the waste management hierarchy, with the preference of utilization of the waste on site.

%

Currently, home composting is developing, so far an uncomprehensive system.

100% of biologically degradable waste used within the city.

Brno metropolitan area

Citizens' comments on the proposed value


Pavel Sochor

2017-07-23
Value description
Dobrý den, nejsem si jistý zda dobře rozumím termínu \"potravinová soběstačnost města Brna\". Jak si město Brno zajistí např. obilí na mouku z ploch příslušných městu? To je spíš záležitost kraje. Produkce masa- nevím kolik se ted aktuálně vyprodukuje na území města Brna masa, ale to číslo asi bude mizivé a v budoucnu asi těžko půjde postativt více statků v sousedství městské zástavby. Možná tak saláty, to je pravda, to si město zajistí samo.
Garant reaction
Do konce července sbíráme vaše připomínky, komentáře a podněty. K jejich vypořádání ze strany garantů dojde v průběhu srpna a na začátku září bude toto vypořádání připomínek zveřejněno na webu.
Contribution to the city
.

Eva MIksová

2017-07-27
Value description
Možnost pro obyvatele být částečně soběstační v porodukci hlavně zeleniny a ovoce vyhrazením prostorů pro vlastní pěstování.
Contribution to the city
Ćástečné samozásobení obyvatel - tím odpadne část dopravy kvůli zásobování, zvýší se zeleň a biodiverzita,odpadne část bioodpadů, podpoří se zdravý životní styl,umožní se hlavně seniorům zdravá aktivita, prohloubí se vztah i dětí k přírodě a aktivitě.

Hana Chalupská

2017-07-30
Territorial projection
Opatření motivující všechny investory k naplnění této hodnoty je vhodné vložit do zadání nového územního plánu.