Resources

Safe

hodnota fotka

Value description

The Status of a city - a safe whole with clear rules to ensure elementary safety for citizens and visitors in public, their homes, during their leisure time and social activities. Clear lines between prevention, awareness and citizens' participation in ensuring safety in the city in all its aspects. Understanding and observing the competencies of professional security forces of the state and the city. In the repressive component of security  focus on law enforcement.

Contribution to the city

The city, aware of its characteristics, will jointly create environment for a feeling of security (in all aspects), which is a significant measure in today's security developments in the world. The city with a confirmed low level of threat to the elementary values and needs of citizens and institutions is perceived in a broader context as a "good address", creating thus secondary conditions for the development of ecological activities and a functional social unit.

Garant

Martin Menšík

Professionally deals with security specializing in the fight against terrorism and extremism. Now in the commercial sector he conducts lecturing activities on the theme of crisis management and emergency situations in schools, offices and other institutions. He is a Brno native and patriot.

GOALINDICATORUNITACTUAL VALUEFUTURE VALUETERRITORIAL PROJECTION
primary Reduce crime and minimize the number of incidents that threaten safety and health

A decreasing number of incidents of all kinds (fire, accidents, improved access to health care and crime reduction)

year-on-year development

11,285 offences, 153,419 minor offences

City center, excluded localities, adjacent cadasters

other Preparedness for crisis situations in case of natural and other events (prevention and preparedness – e.g. flood barriers, training for crisis situations)

The speed of response of the components of the integrated rescue system; informed and responsible public

conducted activities - number

not available

Whole city, established institutions

other Work with young people including prevention of bullying – qualified work with children and adolescents

Number of students who went through preventive education programmes at primary and secondary schools

conducted activities - number

not available

Whole city, established institutions

other Prevent the emergence of "NO-GO" zones in the city

Disappearing of non-emerging risk localities

number of risk localities

not available

City center, excluded localities, adjacent cadasters

Citizens' comments on the proposed value


Stanislav Panschab

2017-07-04
Value description
V souvislosti s tímto tématem je třeba zmínit i příliv migrantů, ohrožujících celistvost naší republiky. Zásadou musí být, že v žádném případě se naši občané nebudou řídit ničím jiným, než zákony této země a to stejné musíme požadovat i od případných imigrantů.
Garant reaction
Do konce července sbíráme vaše připomínky, komentáře a podněty. K jejich vypořádání ze strany garantů dojde v průběhu srpna a na začátku září bude toto vypořádání připomínek zveřejněno na webu.

Petr Oháňka

2017-07-12
Value description
Prosím o zohlednění problematiky požární bezpečnosti města, funkčnosti a podpory profesionálních a dobrovolných hasičů působících v Brně.
Garant reaction
Do konce července sbíráme vaše připomínky, komentáře a podněty. K jejich vypořádání ze strany garantů dojde v průběhu srpna a na začátku září bude toto vypořádání připomínek zveřejněno na webu.
Contribution to the city
Zvýšení bezpečnosti občanů a návštěvníků města Brna.
Garant reaction
Do konce července sbíráme vaše připomínky, komentáře a podněty. K jejich vypořádání ze strany garantů dojde v průběhu srpna a na začátku září bude toto vypořádání připomínek zveřejněno na webu.

Jan Váňa

2017-07-29
Value description
Policie číhající na přechodech není otázka bezpečnosti.
Contribution to the city
Všude ve světě (namátkou Norsko, Německo, Londýn) je zvykem, že jsou chodci považováni za osoby zodpovědné za své chování. Pokud je prázdná silnice a chodec přejde na červenou, nikoho by ani nenapadlo ho pokutovat. V Brně je standardem nejen nasolit za takové překročení přechodu 500, ale dokonce nastražit policii, aby na podobné lidi číhala. Tohle mi připomíná spíš normalizační mentalitu než občanskou důvěru. Nevybavuju si jednou kauzu, kde by dopravní nehodu způsobil chodec přecházející na červ