Resources

Clean

hodnota fotka

Value description

Ensuring the cleanliness of the city is a natural part of the quality of life in settlements and, to a great extent, a business card of the society's cultivation. The priority is to provide residents with the most environmentally friendly environment while minimizing burdening them with the associated processes. The goal will be to reduce the energy demand of city cleaning processes and to ensure regional and quasi-island systems of energy consumption, accumulation and utilization, reduction of noise, dust and other pollution associated with city cleaning and the creation of a waste collection system that will be maximally comfortable and motivating for the user, cost-effective and respecting the principles of the circular economy, while emphasis will be put  on the use of secondary raw materials from the region again in the region.

Contribution to the city

Benefits will feature clean and tidy public space (cleaned silently, by means of electric cars powered by electricity generated from waste), waste collected with maximum efficiency (dynamic waste management allowing to influence the cost of waste management of individual primary agents in relation to their actual cost) and again silently, and with regional electricity  colected waste, which will be materially recycled to the maximum possible extent and transformed directly into a product that will be reused in the region again. Materially unusable waste will serve as a source of energy for cleaning and tidying public space in a quasi-island material-energy system.

Garant

Tomáš Hlavenka

He graduated in Technology Management and Biotechnology and Waste Management at Mendel University. He worked as a director of the company STKO in Mikulov. At present he is the head of the Collection division at SAKO Brno. In his work he has always devoted himself to new directions and overlaps of waste management and its impact on the quality of life of residents.

GOALINDICATORUNITACTUAL VALUEFUTURE VALUETERRITORIAL PROJECTION
primary Increase the cleanliness of streets and public spaces

Regular sociological survey - consent to the statement "Brno is a clean city"

coefficient

2,45

1

streets and public spaces

other Air quality improvement in the city

Regular sociological survey - consent to the statement "Brno has clean air"

coefficient

2,35

1

streets and public spaces

other Reduce municipal waste production

Quantity of sorted paper

kg/resident

26

40

city of Brno

Quantity of sorted plastic

kg/resident

6,4

15

city of Brno

Citizens' comments on the proposed value


Ivana Polická

2017-06-21
Value description
V popisu této substrategie se počítá s "respektováním principu oběhového hospodářství", u tohoto bodu bych jen ráda poukázala na to, že Brno je v tuto chvíli jedno z posledních měst (můžeme počítat i vesnice), které nemá komunální svoz bioodpadu. Proto doufám, že v se v tak důležitém bodě, jako je využívání obnovitelních zdrajů a jejich koloběh, počítá i s bioodpadem, který tvoří až 18% odpadu domácnosti (http://www.komunalniodpad.eu/?str=skladba). Děkuji
Garant reaction
Do konce července sbíráme vaše připomínky, komentáře a podněty. K jejich vypořádání ze strany garantů dojde v průběhu srpna a na začátku září bude toto vypořádání připomínek zveřejněno na webu.

Drahomíra Králová

2017-07-03
Value description
Snížení hluku o kterém se také zmiňujete považuji za stejně důležité jako samotnou čistotu města. V současné době je ve městě tolik zbytečného hluku, že je téměř nemožné si odpočinout. Např. rekonstrukce a stavební práce probíhají i o víkendu a přes týden dělníci pracují rozhodně víc než 8 hodin denně.
Garant reaction
Do konce července sbíráme vaše připomínky, komentáře a podněty. K jejich vypořádání ze strany garantů dojde v průběhu srpna a na začátku září bude toto vypořádání připomínek zveřejněno na webu.
Contribution to the city
Špinavé a hlučné město zvyšuje agresivitu občanů a snižuje zdravé propojení občanů s městem. V létě je město téměř neobyvatelné.
Garant reaction
Do konce července sbíráme vaše připomínky, komentáře a podněty. K jejich vypořádání ze strany garantů dojde v průběhu srpna a na začátku září bude toto vypořádání připomínek zveřejněno na webu.

Kateřina Žůrková

2017-07-18
Indicators
Indikátory se soustředí pouze na papír a plast, navrhuji rozšíření komodit třídění.
Garant reaction
Do konce července sbíráme vaše připomínky, komentáře a podněty. K jejich vypořádání ze strany garantů dojde v průběhu srpna a na začátku září bude toto vypořádání připomínek zveřejněno na webu.

Tiffany Byrd

2017-07-20
Value description
Clean up the graffiti
Garant reaction
We will collect your comments and ideas until the end of July. The guarantors (ambassadors) will go through them during the August. After that, in September, your ideas will be displayed on our website.
Contribution to the city
It would be a beautiful city if the graffiti was cleaned up and if there were fines to prevent further abuse of graffiti.
Garant reaction
We will collect your comments and ideas until the end of July. The guarantors (ambassadors) will go through them during the August. After that, in September, your ideas will be displayed on our website.

Veronika Novotná

2017-07-24
Value description
Zvýšit povědomí občanů o možnostech třídění odpadů a ukázat skutečné následky jejich lenosti a neohleduplnosti pokud na třídění rezignují a naopak výhody a výsledky toho, že se aktivně zapojují do třídění. Cesta odpadu a jeho využití. Bylo by skvělé také hustější rozmístění popelnic na různé druhy odpadu s jednoduchou grafikou. Co mi aktuálně chybí jsou popelnice na biologický odpad. Ukázat lidem princip \"recycle and reuse\".
Contribution to the city
Čistější město, uvědomělí lidé, nižší náklady na zpracování odpadů. Biologický odpad by mohl být například zpracováván městskou kompostárnou. Kompost by se mohl prodávat, přičemž pro občany by mohl být za sníženou cenu, což by je také podpořilo v tom, že by nehodili biologický odpad do odpadu komunálního.

Rudolf Pecháček

2017-07-27
Value description
Na žádné zelené ploše se nedá nic pěstovat. Prakticky veškerá půda je kontaminována exkrementy od -však víte. Truhlíky na lodžiích úspěšně kontaminují naprosto běžně dokrmovanými holubi. Červi, paraziti, roztoči, klíšťata a další jsou protekční obyvatelé města. I majitelé rodinných domků spokojeně vynášejí nežádoucí odpad do veřejného prostoru. Uklidit a fakturu poslat majitelům. Bez základů hygieny zdravé město nevznikne. To už věděli ve \"středověku\".
Contribution to the city
Skutečné náklady na kvalitní prostředí by měli být adresné, jinak nedojde k správnému hodnocení chování jednotlivých obyvatel.

Jana Kalová

2017-07-30
Value description
Čistota - to není jenom o ovzduší,jak píšete Vy, ale také odpadky, odpadkové koše a možnost třídit. Na stanovišti Výletní v Kohoutovicích zmizely kontejnery na tříděný odpad pro 2 restaurace a asi 10 kratších ulic v okolí, stanoviště nám velmi chybí. Přála bych si jeho návrat, dřív než v r. 2050.
Contribution to the city
Městu nevím, jen lidé by byli rádi, že mohou zase třídit, bylo to jedno z nejvytíženějších stanovišť.
Future values
Děti by mohlhy zase spolupracovat na recyklaci.

Svobodová

2017-07-31
Value description
Existuje vyhláška 10/2010 o čistotě ve městě Brně, kterou město soustavně nevymáhá. Je třeba, aby po sobě uklízeli především ti, kteří nepořádek dělají, včetně té hromady \"vajglů\", které jsou všude po ulicích. Začněte prosím vás již konečně tuto vyhlášku vymáhat - ve všech MČ !!! - a zorganizujte úklidy těmi, kdo město znečišťují. Pokuty asi příliš nepomohou, chudí se budou vymlouvat, že na ně nemají a stejně je nezaplatí a pro bohaté je i vysoká pokuta jako nic. Nejlepší je vlastní námaha.
Contribution to the city
čistota - především pro ty, kteří chtějí žít v čistém městě a neznečišťují ho