Kvalita života

Vyvážené město

hodnota fotka

Popis hodnoty

Hodnota prostorově a funkčně vyváženého města spočívá v rozumné časové a prostorové dostupnosti různých městských funkcí a služeb. Spočívá v přiblížení center každodenních aktivit (jako jsou nakupování, vzdělávání, zdravotní péče, sport a do jisté míry i práce) co možná nejblíže místům bydliště. Každodenní život vyváženého města se tak může odehrávat v měřítku městské čtvrti, ve kterém lze jednotlivá místa aktivit propojit pěší chůzí či hromadnou dopravou bez nutnosti dlouhého dojíždění.

Přínos městu

Vyvážené město přináší několik oblastí změny. Lze očekávat omezení dopravní zátěže, a to jak v měřítku metropolitním (uplatníme-li polycentrický princip i v rámci brněnské městské oblasti), tak v měřítku vnitroměstském. Omezí se riziko „uzamčení“ určitých skupin obyvatel, zejména těch méně mobilních, v lokalitách se zhoršeným přístupem ke službám. Částečně se posílí pospolitost a různorodost městských čtvrtí jako přirozených jednotek každodenního společenského a ekonomického života obyvatel.

Garant

Ondřej Mulíček

Odborný asistent na Geografickém ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně Zaměřuje se na výuku a výzkum v oblasti sociální geografie, aplikovaný výzkum a aplikované studie v oblasti časoprostorového plánování a mobility. V letech 1999 – 2002 působil jako manažer rozvoje města Magistrátu města Brna.

CÍLINDIKÁTORJEDNOTKAAKTUÁLNÍ HODNOTABUDOUCÍ HODNOTAÚZEMNÍ PRŮMĚT
primární Prostorově vyvážený rozvoj živých polyfunkčních center na území města a Brněnské metropolitní oblasti

průměrný počet typů služeb dostupných v lokálních centrech; nutno vytvořit pracovní definici lokálního centra na základě nabídky funkcí a denního obratu osob

počet

Brněnská metropolitní oblast

průměrná plošná velikost spádového území lokálních center; nutno vytvořit pracovní definici lokálního centra a vymezení spádového území na základě nabídky funkcí, denního obratu osob a geolokalizačních dat

ha

Brněnská metropolitní oblast

počet lokálních cente; nutno vytvořit pracovní definici lokálního centra na základě nabídky funkcí a denního obratu osob

počet

Brněnská metropolitní oblast

další Město krátkých vzdáleností

podíl obyvatel, kteří mají základní obslužné funkce v dosahu 10 min hromadnou dopravou; nutno zjistit na základě prostorové analýzy, nutno definovat škálu základních funkcí

%

Brno / Brněnská metropolitní oblast

průměrná doba dojížďky za prací a do škol (odhad na základě dat ze Sčítání lidu, domů a bytů 2011, nutno ověřit dle jiného typu geolokalizačních dat - např. dat mobilních operátorů)

min

cca 20-25 min pro Brno, 25-30 min pro Brněnskou metropolitní oblast

srovnatelná či nižší než současná hodnota

Brno / Brněnská metropolitní oblast

podíl obyvatel, kteří mají základní obslužné funkce v docházkové vzdálenosti (500 m/10 min); nutno zjistit na základě prostorové analýzy, nutno definovat škálu základních funkcí

%

Brno

Připomínky občanů k navržené hodnotě


Panagiotis Palias

2017-07-20
Popis hodnoty
Promote telecommuting where applicable to reduce traffic on the streets during business hours, as well as reduce employer costs (space rent, utilities) and employee costs (fare, time spent on the road). This can be achieved with quality domestic internet connections, not necessarily high speed ones, but high internet speed never hurt anyone of course.
Reakce garanta
We will collect your comments and ideas until the end of July. The guarantors (ambassadors) will go through them during the August. After that, in September, your ideas will be displayed on our website.

Hana Chalupská

2017-07-30
Územní průmět
Opatření motivující všechny investory k naplnění této hodnoty je vhodné vložit do zadání nového územního plánu.