Kvalita života

Architektonická tvář města

hodnota fotka

Popis hodnoty

Architektonická tvář města Brna se zaměřuje zejména na propojení historické zástavby, brněnského funkcionalismus, industriální architektury a nové výstavby. Je podporována kultivovaná moderní architektura odpovídající světovým trendům. Důraz je kladen především na výškovou kompozici vzhledem k členitému reliéfu krajiny města Brna a jeho dominantám a na zvyšující se kvalitu veřejných prostranství, tedy zejména náměstí, ulic a parků.

Přínos městu

Město se stane přitažlivým a přívětivým místem pro život obyvatel a zároveň atraktivním cílem turistického ruchu. Výška, struktura a objem nové zástavby respektuje okolní zástavbu, zachovává kompoziční osy a dominanty města. Atraktivní, kvalitní a inspirativní veřejná prostranství inspirují pro kulturní a sociální život ve městě.

Garant

Michal Sedláček

Ředitel Kanceláře architekta města Brna. Michal Sedláček je český architekt a od roku 2016 hlavní architekt města Brna. Vystudoval architekturu na Vysokém učení technickém v Brně a na Akademii výtvarných umění v Praze. V roce 1990 odešel do New Yorku, poté poloviny 90. let pracoval na projektech v Moskvě, pak se opět vrátil do New Yorku, odkud se přestěhoval do kalifornského Los Angeles. Tam do roku 2006 pracoval v ateliéru Franka Gehryho. V roce 2007 založil a poté vedl losangelskou pobočku architektonické firmy Aedas.

CÍLINDIKÁTORJEDNOTKAAKTUÁLNÍ HODNOTABUDOUCÍ HODNOTAÚZEMNÍ PRŮMĚT
primární Harmonická tvář města s důrazem na odkaz historické, funkcionalistické a industriální architektury

Podíl kvalitně rekonstruovaných / nově vybudovaných prostranství

počet

5

10

Brno

Podíl ploch regenerovaných brownfields na celkové aktuální ploše brownfields v Brně

%

0

90

Lokality brownfields

Počet kvalitních realizovaných projektů výstavby

počet

5

10

Brno

další Kultivovaná výstavba a podpora moderní architektury opovídající světovým trendům

Počet nových staveb významných architektů, počet staveb v bedekrech

počet

0

20

Brno

Návštěvnost veřejných prostrantsví - Index změny počtu návštěvníků

index

Nelze určit, bude vycházet z pravidelného šetření pohybu obyvatel na základě dat od mobilního operátora či google

Zvyšování počtu návštěvníků veřejných prostranství

veřejné prostory v Brně

další Atraktivní, kvalitní a inspirativní veřejná prostranství jako nedílná součást stabilizovaných i rozvojových oblastí města

Podíl spokojených obyvatel s kvalitou veřejných prostranství

%

Bude vycházet z pravidelného sociologického šetření

Zvyšování spokojenosti

veřejné prostory v Brně

další Uchování aktivního a kvalitního parteru i mimo centrum města

Podíl ploch s aktivním parterem

index

nelze určit, nutný výzkum v rámci pravidelného šetření maloobchodní sítě města Brna

Trend zvyšování ploch s aktivním parterem

Vizuální smog

inspirace Brno-střed a jejich připravovaný manuál

Připomínky občanů k navržené hodnotě


Martina Jandová

2017-06-13
Popis hodnoty
Které město je pro vás v tomto příkladem?
Reakce garanta
Do konce července sbíráme vaše připomínky, komentáře a podněty. K jejich vypořádání ze strany garantů dojde v průběhu srpna a na začátku září bude toto vypořádání připomínek zveřejněno na webu.

Ondra Holomek

2017-06-19
Popis hodnoty
Jaké město je pro Brno inspirací?
Reakce garanta
Do konce července sbíráme vaše připomínky, komentáře a podněty. K jejich vypořádání ze strany garantů dojde v průběhu srpna a na začátku září bude toto vypořádání připomínek zveřejněno na webu.

Pavel Dostal

2017-06-27
Popis hodnoty
Architektura využívající prvky zelené infrastruktury - zapojení zeleně přímo do architektury města. Zeleň na budovách je nejen moderní, ale i dlouhodobě nutný prvek. Město musí být obyvatelné i v roce 2050, což obnáší nízkou prašnost, tvorbu kyslíku, dostatek zelených rekreačních ploch a snížení teploty chladícím efektem zeleně.
Přínos městu
Viz předchozí bod. Navíc zvýšení hodnoty nemovitostí, zlepšení zdraví obyvatel, podpora aktivního trávení volného času, podpora mobility (pěší a cyklo - v zeleni se člověk pohybuje raději. Současně řešení adaptace na změny klimatu. Řešení problémů se srážkovou vodou. Je toho více, kontaktujte mě pro více info.
Indikátory
Každá nová komerční budova musí mít zelenou střechu v ploše alespoň 70 % zastavěné plochy. Finanční podpora zelených stěn a střech. Podpora popínavých rostlin na fasádách. Komunitní využívání zeleně - výuka, rekreace, produkce potravin.
Reakce garanta
Do konce července sbíráme vaše připomínky, komentáře a podněty. K jejich vypořádání ze strany garantů dojde v průběhu srpna a na začátku září bude toto vypořádání připomínek zveřejněno na webu.

Drahomíra Králová

2017-07-03
Popis hodnoty
Podle mě je vhodné se zaměřit nejen na funkcionalismus, ale i jiné architektonické styly. Např. secesní budovy jsou z mého pohledu mnohem krásnější a cennější, pozornost jim ale věnována není.
Reakce garanta
Do konce července sbíráme vaše připomínky, komentáře a podněty. K jejich vypořádání ze strany garantů dojde v průběhu srpna a na začátku září bude toto vypořádání připomínek zveřejněno na webu.
Přínos městu
Nejen obdivovatelé funkcionalismu žijí v Brně. Lidé jsou různí, a proto by pozornost města neměla být tak jednostranná.
Reakce garanta
Do konce července sbíráme vaše připomínky, komentáře a podněty. K jejich vypořádání ze strany garantů dojde v průběhu srpna a na začátku září bude toto vypořádání připomínek zveřejněno na webu.

Svobodová

2017-07-31
Popis hodnoty
V první řadě vyhledávat a opravovat staré domy, které zapadají do celkového rázu, než stavět nové \"krabice\", které ráz města narušují. Již konečně \"zatočit\" se všemi vandaly, sprejery, kteří ničí zrekonstruované domy a neváží si lidské práce. K čemu všemu jsou všechny ty kamery, které ve městě jsou, když správa města není schopná v dané situaci nic udělat?
Přínos městu
vzhled města

Svobodová

2017-07-31
Popis hodnoty
Odstranit bilboardy z ulic, plotů, domů, polí, mezí,... Hyzdí veřejný prostor,nevím, proč se mám dívat na výrobky, které vůbec nepotřebuji a nemám v úmyslu je koupit nebo na nějaké politiky a už vůbec ne, pokud už volby skončily.
Přínos městu
lepší vzhled města

Veronika Svobodová

2017-07-31
Popis hodnoty
Má město nějaký nástroj, jak zachovat v některých lokalitách charakter původní zástavby? Příklad: Stará Bystrc - Chaloupky. Jen díky silnému nesouhlasu komunity byla odvrácena stavba moderního bytového domu v zástavbě malých, rodinných domků. Ano, město je třeba modernizovat, ale nebudovat \"pěsti na oko\". Mám pocit, že zde stavební úřady často selhávají. Nemohou být např. navrhunta nějaká doporučení pro určité lokality Brna, jak by měly stavby vypadat, jako je tomu např. v Rakousku? Děkuji.
Přínos městu
zachování genia loci, kulturní žití pro místní obyvatele