Aktualizace VIZE 2050 byla schválena

Rada města Brna schválila 26. 8. aktualizaci Vize 2050, následně tak 8. 9. učinilo i Zastupitelstvo města Brna.

Po téměř dvou letech jednání se zástupci politických klubů koaličních stran můžeme tuto kapitolu uzavřít – současná politická reprezentace potvrdila původně nastavené dlouhodobé směřování města, a proces přípravy komplexní strategie rozvoje města #brno2050 tak může pokračovat dál.

Finální podobu aktualizované Vize 2050 naleznete zde na webu brno2050.cz.

Děkujeme všem garantům hodnot Vize 2050, kteří se na aktualizaci podíleli.
Rada města Brna zároveň schválila ustanovení řídicího výboru v čele s primátorkou města Brna, jehož členy budou náměstci primátorky a vedoucí Odboru strategického rozvoje a spolupráce.

Další postupu prací pro letošní podzim a zimu zahrnuje aktualizaci Plánu na 10 let a přípravu Akčních plánů pro nejbližší roky.

Do konce tohoto roku předpokládáme alespoň jedno setkání pracovních skupin, pokud to aktuální vývoj situace ohledně nákazy covid-19 dovolí.