Naplnění strategie je zase blíž. Zastupitelé schválili akční plán

Brněnští zastupitelé schválili v dubnu klíčový dokument pro naplňování dlouhodobé strategie #brno2050. V tzv. akčním plánu se nachází projekty, které se budou ve městě v nejbližších letech realizovat. Jejich nositeli jsou vedle města také další významné subjekty působící v Brně. Akční plán totiž není dokumentem, jenž vznikl pouze za zdmi magistrátu. Na jeho finální podobě se podílela řada dalších subjektů, ať už z akademické nebo podnikatelské sféry. Do akčního plánu byly zahrnuty projekty řady dalších důležitých partnerů města, které jsou v souladu s celkovou strategií rozvoje Brna. Při sestavování plánu se u...
Čti dále...

Chytrá čtvrť Špitálka má Bílou knihu a chystá se na předběžné tržní konzultace

Za pár let má v lokalitě Špitálka vzniknout chytrá čtvrť. Pro uskutečnění ambiciózního projektu učinili zástupci města a jeho partneři další nezbytné kroky. Na začátku roku došlo k zveřejnění tzv. Bílé knihy, která definuje technické požadavky na výstavbu čtvrti. Dokument v následujících měsících poslouží během předběžných tržních konzultací, jejichž první kolo proběhne již 12. dubna. Po konzultacích dojde k výběru strategického investora, jenž bude mít revitalizaci Špitálky na starost.  Bílá kniha, kterou společně zpracovali architektonický ateliér A8000 a Odbor strategického rozvoje a spolupráce Magistrátu města...
Čti dále...

Změna světelných prvků v centru města. Výstava v Urban centru představí výsledky soutěže na nové girlandy

Girlandy, světelné prvky v centru města, již k Brnu neodmyslitelně patří a každý večer ozařují ulice historického jádra. Jejich nevyhovující technický stav ovšem vyžaduje renovaci. Z toho důvodu uspořádalo město soutěž na nové girlandy. Veškeré soutěžní návrhy včetně toho vítězného budou k vidění na výstavě, která se po dobu téměř dvou měsíců uskuteční v Urban centru na Staré radnici. Expozice začíná již31. března.  Současné girlandy slouží svému účelu bezmála 70 let a původně byly spojeny s pořádáním brněnských veletrhů a výstav. Během opakujících se oprav nicméně mnohokrát ztratily svůj specifický...
Čti dále...

Kreativci mohou podruhé žádat o dotaci. Program reaguje i na válku na Ukrajině

Po prvním kole budou mít podnikatelé působící v kulturních a kreativních odvětvích znovu možnost požádat o finanční příspěvek. Brněnský magistrát totiž na jaře spustí druhou výzvu dotačního programu Pro Kreativní Brno. Výzva má za cíl opět podpořit podnikání a rozvoj brněnských kreativců. Podobně jako v prvním kole se žádosti kreativců mohou týkat čtyř projektových oblastí. Mezi ně patří propagace, edukace, veřejný prostor a oblast reagující na aktuální zadání města nebo potřeby kulturních a kreativních odvětví. Poslední jmenovaná oblast se tentokrát týká tvorby videoher a her, upcyclingu v rámci cirkulární...
Čti dále...

Špitálka má svou Bílou knihu. Pomůže při hledání investorů pro výstavbu chytré čtvrti

Další důležitý krok přiblížil lokalitu Špitálka k přestavbě na chytrou čtvrť. Odbor strategického rozvoje a spolupráce Magistrátu města Brna ve spolupráci s Ateliér A8000 dokončil přípravu tzv. Bílé knihy. Ta stanovuje základní parametry a standardy, které bude město klást na výstavbu čtvrti. Dokument v následujících měsících pomůže při hledání investorů a předběžných tržních konzultacích s nimi. Bílá kniha navazuje na tzv. Master plán, který již dříve představil urbanisticko-architektonický návrh území Špitálky. Zatímco Master plán definuje funkční náplň a hmotovou strukturu areálu, Bílá kniha...
Čti dále...

Nový rok v novém kabátě. Urban Centrum mění vizuál i značku

Do roku 2022 vstupuje Urban centrum Brno po více než 15 letech své existence s novým, moderním vizuálem. Jeho součástí je také nová značka, která se postupně začne v různých podobách objevovat na všech informačních a propagačních materiálech a výstupech centra. Cílem navržené podoby nové značky a z ní vycházejícího vizuálu je snaha o grafické sjednocení všech výstupů Urban centra. Zároveň věříme, že svěží design přinese výsledek v podobě zvýšeného povědomí o výstavách a doprovodných akcích centra pořádaných pod jeho hlavičkou.
Čti dále...

Brána zahrady věčnosti.

Brána zahrady věčnosti. Navštivte výstavu návrhů urbanisticko-architektonické soutěže na hlavní vstup Ústředního hřbitova 15. 12. 2021 – 28. 1. 2022 Srdečně vás zveme do Urban centra na výstavu soutěžních návrhů podoby hlavního vstupu Ústředního hřbitova v Brně, kterou organizuje Kancelář architekta města Brna. Výstava zůstane pro veřejnost otevřena až do konce ledna příštího roku. Účastníci soutěže měli za úkol navrhnout novou podobu hlavního vstupu hřbitova včetně přilehlých veřejných prostranství. Zároveň se po architektech vyžadovalo, aby představili rekonstrukci jedné ze správních budov na administrativní...
Čti dále...

Chytrá čtvrť Špitálka ambiciózně vkráčí do nového roku

Projekt chytré čtvrti Špitálka se během roku 2021 opět přiblížil k realizaci. V rozdělané práci hodláme pokračovat také v následujících měsících. Již v loňském roce došlo ke zhotovení urbanisticko-architektonického návrhu území do podoby tzv. Master plánu. Na něj letos navázalo zpracování “Bílé knihy”, která poslouží jako podklad při hledání budoucího strategického investora pro lokalitu. Smyslem knihy je rozvést původní Master plán a doplnit jej z hlediska využití plánovaných inovativních technologií a přístupů, které chce město v chytré čtvrti aplikovat. Dokument naleznete od března příštího roku na našem...
Čti dále...

Nový dotační titul přilákal řadu kreativců různého zaměření

V uplynulých týdnech probíhal sběr žádostí do nového dotačního titulu “Pro Kreativní Brno”. Program má za cíl podpořit podnikatele působící v kulturním odvětví. Celkem jsme přijali 15 žádostí s různým zaměřením. Některé zaslané projekty se soustředí na prezentaci v zahraničí, jiné na propagaci kreativních odvětví u široké veřejnosti a další se zase snaží vzbudit zájem o kreativitu u dětí. Na začátku nového roku projdou žádosti hodnocením komise složené ze zástupců Brna i externích hodnotitelů. Komise posoudí každý projekt a jeho dopad, načež rozhodne, kteří žadatelé dotaci obdrží. Finanční podporu následně...
Čti dále...

Vyhledávací studie nalezla nové brownfieldy i minibrownfieldy

Komplexní informace o území města jsou pro strategické plánování zcela nezbytné. Proto náš odbor v uplynulém roce dokončil pasportizaci dříve zmapovaných lokalit brownfieldů. Poslední částí, která pro získání kompletních údajů o území Brna scházela, byla studie zaměřená na vyhledání nově vzniklých ploch brownfieldů. Naposledy se obdobné zkoumání uskutečnilo v roce 2016 ještě před zrušením brownfieldového oddělení, které tyto lokality pravidelně mapovalo. Z toho důvodu se náš odbor, jenž problematiku brownfieldů v minulosti převzal, rozhodl podobnou studii opět provést a zjistit tak aktuální stav území ve městě. Studie...
Čti dále...

Akční plán Strategie #brno2050 – Budoucnost města postupně získává jasnější obrysy

Systematický rozvoj města s jasnou představou o jeho budoucnosti. O to usiluje strategický dokument „Vize města Brna v roce 2050“ i navazující plán města Brna na příštích 10 let. Díky oběma dokumentům, které vznikaly za přispění expertů i samotných Brňanů, získává vize rozvoje města konkrétnější tvar. Aktualizovanou “Vizi 2050” schválilo brněnské zastupitelstvo v září 2020, v březnu letošního roku pak vedení města odsouhlasilo také “Plán 2030”. Od dubna do listopadu 2021 se utvářel seznam konkrétních projektů, které se v následujících letech začnou v ulicích Brna postupně zhmotňovat. V červnu se sešly všechny...
Čti dále...

Letošní festival ohňostrojů Ignis Brunensis oživí dronová show na Kraví hoře

Brno letos k pěti ohňostrojům nad Špilberkem a dalším akcím přidá dronovou show zajišťovanou společností Spectrum Brands. Dronová show na Kraví hoře s hudebním doprovodem, který si bude možné naladit v rádiu, se připravuje na sobotu 7. srpna. Poprvé bude předvedena ve 21.30 a zopakována bude ve 23 hodin. S ohledem na vymezení dopadové zóny a zajištění sledovacích míst může být ve vzduchu maximálně 100 dronů. Jedno představení potrvá 8 minut. Show bude koordinována také s Festivalem planet, který na Kraví hoře od 6. do 12. srpna pořádá Hvězdárna a planetárium Brno. Více informací v tiskové zprávě.
Čti dále...

URBAN CENTRUM BRNO přináší nově online knihovnu

Urban centrum muselo v době „pandemické přestávky“ přerušit svou činnost a přemístilo se z výstavního sálu do virtuálního prostoru. Tato nečekaná změna s sebou přinesla pro návštěvníky Urban centra novinku – „online knihovnu“ brožur a publikací vznikajících pod hlavičkou města Brna. Knihovna zahrnuje ty publikace, které se svým obsahem, stejně tak jako Urban centrum, zaměřují na rozvoj města a jeho strategické projekty, umění ve veřejném prostoru, dopravu, životní prostředí či popularizaci architektury a urbanismu mezi širokou veřejností. Knihovna bude pravidelně aktualizovaná a doplňovaná nově vzniklými...
Čti dále...

Výstava BUDOUCNOST NÁMĚSTÍ MÍRU

Náměstí lemované špalíry stromů, sloupořadí kolonády podél parku Kraví hora i nový polyfunkční dům v přízemí s obchody, službami a volnočasovým centrem. Tak by se měly podle vítězů urbanisticko-architektonické soutěže, zorganizované Kanceláří architekta města Brna, proměnit náměstí Míru a bývalý vojenský areál v ulici Lerchova.   Odborná porota vybrala na konci dubna z osmi návrhů vítězné řešení od týmu brněnského architekta Luboše Františáka.   Porota ocenila zejména velkorysé pojetí centrálního prostoru Masarykovy čtvrti s jasně vymezeným náměstím a nápadité dopravní řešení, které počítá s...
Čti dále...

URBANIA Brno – fiktivní město Urbania umožní pochopit správu města a jeho potřeby

V letošním ročníku akce „Kam kráčíš, Brno?“ si budou moci lidé prohlédnout interaktivní výstavu URBANIA. Tu bude možné navštívit od 6. září do 3. října v prostoru bývalé káznice na ulici Bratislavské. Úspěšná výstava, kterou do Brna zapůjčil pražský Institut plánování a rozvoje (IPR Praha) a na které spolupracovala řada uznávaných českých umělců a designérů, představuje na vybraných situacích a projektech 8 principů rozvoje města. Na prohlídku fiktivního města URBANIA bude moci vyrazit vždy maximálně osm návštěvníků. Tato skupinka se po zhlédnutí výstavy zapojí do řízené debaty, proto je...
Čti dále...

Tvorba akčního plánu strategie #brno2050 – PROJEKTY 2021+

Na základě spolupráce s experty i zapojení Brňanů jsme připravili zásadní dokument „Vize města Brna v roce 2050“. Jeho aktualizovanou podobu schválili brněnští zastupitelé v září 2020.  V zimě jsme podle strategické vize aktualizovali navazující Plán města Brna na příštích 10 let, který zastupitelé města schválili v březnu 2021. Vize rozvoje města tak postupně nabývá konkrétnější tvar.  Finální podoba dokumentů VIZE 2050 a PLÁN 2030 je k dispozici na webu www.brno2050.cz. Do podzimu 2021 vznikne seznam konkrétních projektů pro nejbližší roky, které se začnou v ulicích Brna postupně...
Čti dále...

Příprava dotačního programu kulturně-kreativních odvětví

Zastupitelstvo města Brna schválilo vyhlášení nového podpůrného dotačního programu s cílem udělení jednorázové finanční podpory (v rozmezí 30 tis. – 200 tis. Kč) projektům z oblasti podnikání a edukace v kulturně-kreativních odvětvích (dále jen KKO). Výzva bude vyhlášena pravděpodobně ještě letos v červenci, přihlášky se budou přijímat od srpna. O finalistech rozhodne v září komise složená ze zástupců města Brna a zástupců kulturně-kreativních odvětví (nežádajících aktuálně o dotaci). Program souvisí s dalšími aktivitami a projekty města Brna k podpoře kulturně-kreativních odvětví, kterým se město cíleně...
Čti dále...

Revitalizace bývalé vojenské jídelny „Kadetka“

Mezi projekty řešené v soutěži MUNISS patří i Revitalizace bývalé vojenské jídelny „Kadetka“. Předáním staveniště 10. května začala revitalizace tohoto brownfieldu na ulici Žižkova. Zdevastovaný a vyhořelý objekt bývalé vojenské jídelny na úpatí Kraví hory sloužil mnohá léta jako úkryt bezdomovcům, squatterům a drogově závislým. Dnes je tato budova již po demolici a v území probíhají parkové úpravy, které zahrnují výsadbu téměř čtyř desítek nových stromů, 139 vzrostlých více než dvoumetrových habrových keřů, založení nových trávníků či louky a osazení třemi stovkami narcisů. Na závěr zde bude instalován...
Čti dále...

Studenti soutěže MUNISS městu navrhli řešení pro nevyužívanou lokalitu v Líšni, MUNISS+ řeší další témata

Plánování rozvoje města je často během na dlouhou trať s mnoha překážkami. Řešení je mnohdy složité, týkající se množství zainteresovaných aktérů, zatížené nerealizovanými či nepopulárními návrhy z minulosti. Často však nejlepší nápady přichází z neobvyklých stran a Magistrát města Brna již od roku 2011 motivuje studenty místních univerzit k zapojení do rozvoje města. V soutěži studentských inovací MUNISS nalézají studenti z multioborových týmů sestavených napříč univerzitami ta nejlepší řešení témat zadaných městem. Takto již soutěž pomohla s návrhem budoucí chytré čtvrti Špitálka, s využitím...
Čti dále...

Brno ocenilo 25 nejlepších vědců

Šek na 300 000 Kč formálně převzali od vedení města finalisté 10. ročníku soutěže Brno Ph.D. Talent jako potvrzení svých úspěchů ve vědě. Ze 130 přihlášek bylo vybráno 25 studentů prvních ročníků doktorských programů brněnských univerzit. Soutěžní projekty i samotné uchazeče hodnotili špičkoví vědci převážně ze zahraničí, ale i z České republiky. Slavnostní předání se uskutečnilo v úterý 8. června v Rytířském sále Nové radnice za přítomnosti zástupců města Brna, organizace JCMM, univerzit a výzkumných institucí. Vybraní studenti si rozdělí na stipendiích v nadcházejících třech letech téměř devět milionů...
Čti dále...