Výroční setkání brněnského městského ekosystému 23. dubna 2018

V pondělí 23. dubna 2018 se od 15:00 uskutečnilo ve Sněmovním sále Nové radnice na Dominikánském nám. 1 třetí setkání brněnského městského ekosystému.

V rámci interaktivní části se účastníci věnovali připravovaným webovým stránkám Městského ekosystému, problematice Talent Pool Brno, ale také dohodě ohledně ambasadorů městského ekosystému na další období včetně představení plánů a aktivit. Poté proběhl workshop k programové části strategie #brno2050, který se zaměřil na rozdělení priorit a opatření dle důležitosti a jejich časové náročnosti,

V rámci programu byli na další rok potvrzeni ve svých rolích všichni stávající ambasadoři.

Vědecké Brno – Brno Science Partners – BSP
Univerzity, výzkumná a vývojová centra a Akademie věd ČR
Ambasador: Jiří Hirš

Podnikatelské Brno – Brno Business Alliance – BBA
Živnostníci, malé a střední podniky, velké korporace, investoři a obchodní komory
Ambasador: Tomáš Psota

Nevládní Brno – Non-Governmental Organizations – BNO
Nevládní a neziskové organizace, spolky, nadace a nadační fondy
Ambasador: Kateřina Žůrková

Aktivní Brno – Brno Smart City Community – BSCC
Aktivní občané, odborníci a expati
Ambasador: Nora Hampl

Brněnská samospráva – Brno Managing Members – BMM
Magistrát, městské části, politické kluby, městské společnosti a organizace
Ambasador: Michal Marek

Víceúrovňové Brno – National and European Governmental Levels – NEGL
Brněnská metropolitní oblast, Jihomoravský kraj, regionální, státní a evropské instituce, vláda a ministerstva
Ambasador: Patrik Reichl