Zavřete na chvíli oči a představte si, že jste v Brně, ale o třicet let později. Píše se rok 2050.

Vaše děti dospěly. Vy máte pár vrásek navíc. A Brno – jaké vlastně bude Brno? Jaké město chceme předat svým dětem a dětem našich dětí?

Spolu s experty i na základě vašich připomínek jsme vytvořili dlouhodobou vizi města Brna.

Ta je postavená na 25 hodnotách, a byla spoluvytvářena více než 200 odborníky z univerzit, firem, neziskového sektoru z řad aktivních občanů, zástupců veřejné správy a zástupců všech politických klubů, kteří dohromady tvoří brněnský městský ekosystém.

Aby se tato vize reálně přenesla z papírů do ulic, připravujeme teď konkrétní kroky ve formě plánů a projektů na nejbližších 10 let, resp. 3 roky.

A opět se obracíme na Vás, jako nejlepší experty na život v Brně. Brno jste vy.

Pojďte s námi tvořit město pro příští generace.

Jaroslav Kacer
Náměstek primátora města Brna pro oblast Smart city, strategii města, informatiku a elektronizaci radnice.

 

Jak se můžete zapojit?

Veřejné debaty a setkání

Připravili jsme pro vás sérii velkých veřejných debat týkajících se vybraných témat strategie #brno2050 jako například digitalizace města nebo vnitřní a vnější dostupnosti Brna.
Podrobnější informace a termíny najdete ZDE.

Současně jsme pro vás připravili sérii setkání v brněnských městských částech. Na těch se můžete dozvědět nejen o schválené vizi strategie #brno2050, ale o připravovaných plánech a projektech. Klíčovou součástí těchto setkání je pak diskuse nad budoucností jednotlivých městských částí za účasti vedení městské části a mé maličkosti.
Podrobnější informace a termíny najdete ZDE.

Online aplikace

Před každou velkou veřejnou debatou najdete v sekci aplikace jednoduchý dotazník zaměřený na problematiku, která bude diskutována na velké veřejné debatě. I váš online vyjádřený názor se pak stane součástí této debaty.

Chcete si vyzkoušet, jak byste se v pozici města rozhodovali vy?
Podporovat městské nájemní byty nebo spíše soukromou výstavbu? Podporovat příchod zahraničních investic nebo dát přednost místním začínajícím podnikatelům? Vás názor na tyto a další otázky spojené s rozvojem města můžete dát najevo díky jednoduché aplikaci, kterou najdete ZDE.

Co máte na Brně a místě, kde bydlíte, rádi a co je pro vás naopak největší problém?
Co by vám zpříjemnilo život tady?
Pomozte nám zmapovat problémová místa i místa, která máte rádi. Vytvořte s námi pocitovou mapu jednotlivých čtvrtí města.
Pocitovou mapu najdete ZDE.

Věříme ve vaši maximální participaci, protože naším cílem je vytvořit jednoduchý a živý dokument, který není vytesán do kamene, ale je možné jej za jasných podmínek průběžně upravovat.